Juridische kennisgeving en privacybeleid

Wettelijke vermeldingen

1.1 Editor

Prodigo Sàrl.
Naamloze vennootschap met een kapitaal van 20.000 CHF, statutair gevestigd te Chemin du Vivier 10, 2016 Cortaillod, Zwitserland.
Geregistreerd bij het Federal Office of Commercial Register onder het nummer CH-645-4120550-4 / UID: CHE-214.572.485

1.2 Gastheer:

Infomaniak Network SA, Avenue de la Praille 26, 1227 Genève

1.3 Site gemaakt door:

DesignCrowd Pty Ltd, Level 4 Suite 2, 2 Hill St, Surry Hills NSW 2010 Australië

2. Site-inhoud

Alle merken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze site te bedienen en meer in het algemeen zijn alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, beschermd door de wetten die van kracht zijn onder intellectuele eigendom.

Ze zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, presentatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt nadat hij kennis heeft genomen van dit ongeoorloofde gebruik, houdt geen aanvaarding van dat gebruik in en doet afstand van vervolging.

Alle inhoud op deze site mag niet worden gebruikt en/of gereproduceerd in welke vorm of medium dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De logo’s en merken die op deze site verschijnen, zijn beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gereproduceerd of gebruikt.

Het creëren van hyperlinks naar deze site kan alleen worden gemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, die elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de sites die aan deze site zijn gekoppeld, afwijst.

3. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze site is eigendom van de uitgever en mag niet worden gebruikt en / of gereproduceerd in welke vorm of medium dan ook zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

De logo’s en merken die op deze site verschijnen, zijn beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gereproduceerd of gebruikt.

Het creëren van hyperlinks naar deze site kan alleen worden gemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, die elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de sites die aan deze site zijn gekoppeld, afwijst.

4. Aansprakelijkheid

Prodigo Sàrl wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die op haar site wordt verspreid. De inhoud van de site kan technische onnauwkeurigheden, typografische fouten of weglatingen bevatten. Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Alle hyperlinks op de Prodigo Sàrl-site die gebruikers naar andere websites leiden, zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites door Prodigo Sàrl. Prodigo Sàrl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of als gevolg van de verspreiding door een derde van een virus via onze site en kan het computersysteem of de computerconfiguratie van de computer van de gebruiker als gevolg van een verbinding, gebruik, navigatie, download naar deze site.

De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden ingeroepen in het geval van een storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of een van de functionaliteiten ervan wordt belemmerd.

Het materiaal van verbinding met de site die u gebruikt, valt onder uw verantwoordelijkheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw materiaal en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via internet. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van juridische procedures tegen u:

  • door het gebruik van de site of een dienst die via internet toegankelijk is;
  • vanwege het niet naleven van deze wettelijke bepalingen.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor schade aan uzelf, derden en / of uw apparatuur veroorzaakt door uw verbinding of gebruik van de site en u doet afstand van enige actie daartegen.

Als de uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of juridische procedure vanwege uw gebruik van de site, kan hij zich tegen u keren om vergoeding te krijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure zouden kunnen voortvloeien. .

5. Toepasselijk recht

Deze juridische kennisgevingen zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving en vallen onder de bevoegdheid van de Zwitserse rechtbanken.

Gegevensbeschermingsbeleid

1. Algemeen

Prodigo Sàrl (Prodigo Sàrl, Chemin du Vivier 10, CH-2016 Cortaillod), als controller, hecht veel belang aan de bescherming en het respect van uw privacy. Het doel van dit beleid is om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van informatie die u ons moet verstrekken via onze website (hierna de “Site”). Prodigo Sàrl wordt hierna “Prodigo”, “wij” of “onze” genoemd.

Dit beleid (evenals onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en elk document waarnaar hierin wordt verwezen, evenals ons Cookiebeleid) beschrijft hoe we de persoonlijke gegevens verwerken die we verzamelen en die u ons verstrekt. We nodigen u uit om dit document zorgvuldig te lezen om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we implementeren te kennen en te begrijpen.

2. De informatie die we verzamelen

We kunnen de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

2.1. De informatie die u ons rechtstreeks stuurt

Door onze site te gebruiken, moet u ons informatie sturen, waarvan sommige u waarschijnlijk zullen identificeren (“persoonlijke gegevens”). Dit is met name het geval wanneer u formulieren invult, wanneer u contact met ons opneemt – telefonisch, per e-mail of een ander communicatiemiddel – of wanneer u een probleem aan ons meldt.

Deze informatie bevat met name de volgende gegevens:

  • De gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de diensten die we op onze site aanbieden of voor toegang tot andere door ons geleverde diensten. Deze gegevens omvatten uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Een postadres;
  • Een kopie van alle uitwisselingen tussen u en Prodigo;
  • De gegevens die we u mogelijk vragen te verstrekken wanneer u een probleem met onze services meldt, zoals het onderwerp van uw ondersteuningsverzoek.

2.2. De gegevens die we automatisch verzamelen

In het geval dat u verbinding maakt met onze diensten met behulp van de sociale netwerkfunctionaliteiten die voor u beschikbaar zijn gesteld, kan Prodigo sommige van uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u interactie heeft met functionaliteiten van deze sociale netwerken, zoals de “ik” -functionaliteiten. houden van “.

Tijdens elk van uw bezoeken kunnen we, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met uw toestemming, indien van toepassing, informatie verzamelen met betrekking tot de apparaten waarop u onze diensten gebruikt of tot de netwerken van waaruit u toegang krijgt tot onze diensten, zoals dat in het bijzonder uw IP-adressen, verbindingsgegevens, typen en versies van gebruikte internetbrowsers, typen en versies van uw browserplug-ins, besturingssystemen en platforms, gegevens met betrekking tot uw browsereis op onze site, in het bijzonder uw reis op de verschillende URL-pagina’s van onze site, de inhoud die u opent of raadpleegt, de gebruikte zoektermen, downloadfouten, de duur van raadpleging van bepaalde pagina’s, de advertentie-ID van uw apparaat, interacties met de pagina en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om contact met ons op te nemen. Onder de technologieën die worden gebruikt om deze informatie te verzamelen, gebruiken we met name cookies (raadpleeg ons Cookiebeleid hieronder voor meer informatie).

2.3. Bewaartermijn van gegevens

Uw gegevens worden gearchiveerd na 2 jaar na uw laatste gebruik van onze site.

3. Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om:

  • de tussen u en ons gesloten contracten uitvoeren en u de gevraagde informatie en diensten verstrekken;
  • u informatie over onze diensten sturen via e-mail of enig ander communicatiemiddel;
  • u, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en met uw instemming indien wettelijk vereist, marketing-, reclame- en promotionele berichten en informatie met betrekking tot het gebruik van onze diensten te sturen, of u suggesties te doen en u te adviseren over diensten die waarschijnlijk van rente. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u reclameboodschappen te sturen die voor u interessant kunnen zijn op sociale mediaplatforms of sites van derden. Als u meer informatie wilt over dit onderwerp, nodigen wij u uit om de contractuele documenten van deze platforms te lezen;
  • om u te informeren over wijzigingen in onze diensten;
  • onze site te verbeteren en te optimaliseren, met name om ervoor te zorgen dat de weergave van onze inhoud geschikt is voor uw apparaat;
  • stelt u in staat om de interactieve functies van onze diensten te gebruiken als u dat wenst.

 

4. Gerichte advertenties en e-mails die we u sturen

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en indien nodig met uw toestemming, kunnen we de gegevens die u ons op onze site verstrekt gebruiken voor commerciële prospectiedoeleinden (bijvoorbeeld om (i) u onze nieuwsbrieven te sturen, (ii) u te sturen uitnodigingen voor onze evenementen of andere communicatie die u mogelijk interesseren en (iii) gerichte advertenties weergeven op sociale mediaplatforms of sites van derden).

Met betrekking tot promotionele e-mails: u kunt uw toestemming op elk moment intrekken door (i) het vinkje uit het relevante vakje in uw account te verwijderen, (ii) te klikken op de afmeldlink in al onze communicatie of (iii) door contact met ons op te nemen volgens de procedures beschreven in artikel 8 hieronder.

Met betrekking tot gerichte advertenties:

  • Op sociale mediaplatforms (bijvoorbeeld LinkedIn): u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door de parameters met betrekking tot de reclame voor uw account te configureren;
  • Op sites van derden: u kunt ons Cookiebeleid hieronder raadplegen om te begrijpen hoe u uw toestemming intrekt.

5. Cookies en vergelijkbare technologieën

Prodigo (“wij”, “ons” of “onze”) gebruikt cookies om u een verbeterde en persoonlijkere webservice te bieden. Door middel van dit Prodigo-cookiesbeleid laten we u transparant zien hoe en waarom we cookies op deze site gebruiken.

5.1 Wat is een cookie en waarvoor wordt het gebruikt?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en / of gelezen op de harde schijf van uw terminal (bijvoorbeeld pc, laptop of smartphone) en wordt geplaatst door de websites die u bezoekt. Bijna alle sites gebruiken cookies om naar behoren te functioneren en hun ergonomie en functionaliteit te optimaliseren. Cookies maken ook interacties met sites veiliger en sneller, omdat ze uw voorkeuren (zoals uw gebruikersnaam en taal) kunnen onthouden door de informatie die ze bevatten terug te sturen naar de oorspronkelijke site (interne cookie) of naar een andere site waartoe ze behoren (third-party cookie), wanneer u de site opnieuw bezoekt vanaf dezelfde terminal. Afhankelijk van hun functie en het doel van hun gebruik, worden cookies ingedeeld in de hieronder beschreven categorieën en gebruikt door Prodigo op deze site:

Met absoluut noodzakelijke cookies kunt u door de site navigeren en de basisfunctionaliteit gebruiken. Ze worden meestal alleen geïnstalleerd als reactie op acties van uw kant om toegang te krijgen tot services, zoals verbinding maken met een beveiligd gedeelte van onze site. Deze cookies zijn essentieel voor het gebruik van deze site.

Functionaliteitscookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site en ons in staat te stellen u verbeterde en meer gepersonaliseerde functionaliteiten aan te bieden, zoals gepersonaliseerde ontvangst en het vastleggen van uw voorkeuren (de keuze van uw taal of de regio waar je bent bijvoorbeeld). Deze cookies verzamelen anonieme informatie en kunnen uw bewegingen op andere sites niet volgen.

Analyse- en prestatiecookies stellen ons in staat het aantal bezoekers van onze site te herkennen en te tellen en informatie te verzamelen over hoe onze site wordt gebruikt (bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bekeken door bezoekers, hebben internetgebruikers foutmeldingen op sommige van onze pagina’s, enz.). Zo kunnen we de werking van onze website verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Advertentie- of targetingcookies registreren uw bezoek aan onze site, evenals de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om relevante advertenties weer te geven op basis van uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal weergaven van dezelfde advertentie te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te helpen meten. Als gevolg hiervan kunnen we deze informatie ook delen met derden (adverteerders bijvoorbeeld).

5.2 Gebruik van cookies van derden

Houd er rekening mee dat Prodigo de diensten van derden gebruikt om uw gebruik van deze site te controleren, om uw gebruikerservaring te optimaliseren en advertenties buiten deze site weer te geven. Deze derde partijen (zoals netwerken van adverteerders en externe serviceproviders, zoals webverkeeranalysediensten) kunnen ook cookies gebruiken die wij niet beheren.

5.3 Wat te doen als u geen cookies wilt activeren?

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment als volgt intrekken:

5.3.1 Door uw internetbrowser te configureren

Als u de cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen wilt verwijderen en uw browser wilt configureren om cookies te weigeren, kunt u dit doen via de voorkeuren van uw internetbrowser. Deze navigatie-opties met betrekking tot cookies zijn meestal te vinden in de menu’s “Opties”, “Extra” of “Voorkeuren” van de browser die u gebruikt om deze site te bezoeken. Afhankelijk van de verschillende bestaande browsers kunnen er echter verschillende middelen worden gebruikt om cookies te deactiveren. Voor meer informatie kunt u de onderstaande links volgen:

  • Microsoft Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera

Houd er rekening mee dat als u weigert cookies op uw terminal op te slaan vanuit uw internetbrowser, u nog steeds door deze site kunt bladeren, maar dat bepaalde onderdelen en opties mogelijk niet correct werken.

5.3.2 Door online platforms te gebruiken voor het beheren van advertentiecookies:

Met betrekking tot advertentiecookies die door derden zijn geplaatst, kunt u ook verbinding maken met de Youronlinechoices-site, aangeboden door digitale reclameprofessionals die zijn gegroepeerd in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance).

U kunt daarom de cookies van de reclameprofessionals die lid zijn, weigeren of accepteren.

5.4 Vragen over het Prodigo Cookie Charter?

Als u vragen heeft over het Prodigo Cookiebeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het online formulier.

6. Links naar andere websites en sociale netwerken

Onze site bevat links naar de websites van onze partners of externe bedrijven. Houd er rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze sites door de verzamelde informatie wanneer u op deze links klikt. We nodigen u uit om het privacybeleid van deze sites te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens naar hen verzendt.

7. Wijziging van ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid af en toe wijzigen. Indien nodig zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en / of uw toestemming vragen. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen of updates van ons privacybeleid.

8. Contact

Voor elke vraag met betrekking tot dit privacybeleid of voor elk verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen door:

  • een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op info@prodigo.ch
  • door dit online formulier in te vullen
  • of door ons een brief te sturen naar het volgende adres: Prodigo – Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming – Prodigo Sàrl, Chemin du Vivier 10, CH-2016 Cortaillod