banner-shape

Marktinformatie

Een analyse van het potentieel van uw product of dienst  

Wanneer men in een nieuwe markt wil groeien, is de kennis ervan fundamenteel. De ervaring leert dat er twee soorten benaderingen zijn die worden gevolgd door bedrijven die hun activiteiten willen ontwikkelen: zo zijn er bedrijven die zich ruim van tevoren voorbereiden door hun doelmarkt te bestuderen voordat ze zich daar lanceren. Andere bedrijven achten deze inspanningen onnodig en bewerken de markt rechtstreeks met de hoop op snelle resultaten. Het is duidelijk dat de best voorbereide bedrijven een hogere kwaliteit behalen en betere resultaten op de lange termijn.

De voorbereide bedrijven hebben betere kennis over:

 • marktpotentieel
 • concurrentie
 • regionale bijzonderheden en gevoeligheden in het land
 • de rol van taalverschillen

Prodigo ondersteunt u:

Door een marktstudie voor te bereiden

Er zijn honderdduizenden uitstekende producten en diensten die succesvol zijn op de binnenlandse markt, maar die niet in het buitenland te vinden zijn. Vaak beginnen bedrijven te exporteren zonder een goede kennis van de juiste kanalen en de specifieke behoeften van de doelmarkt. Wanneer men ver weg is van de doelmarkt, is het moeilijker om toegang te krijgen tot lokale informatiebronnen omwille van de fysieke afstand of een gebrek aan talenkennis.

Met Prodigo heeft u een lokale partner in Zwitserland, met vestigingen in zowel de Franse als de Duitstalige regio. Onze nabijheid tot informatiebronnen en lokale contacten zijn niet te onderschatten troeven bij het verzamelen van de nodige gegevens op uw doelmarkt.

Organisatie van een studiereis

 Alvorens commerciële contacten te leggen, is het raadzaam om een studiereis te ondernemen om zo meer voeling met de markt te krijgen. Deze kan de volgende vormen aannemen:

 • beurs- of winkelbezoeken
 • deelname aan conferenties
 • ontmoetingen met vertegenwoordigers van sectorfederaties of onderzoeksinstellingen
 • kennisuitwisseling met potentiële partners die reeds op de markt zijn

Prodigo bereidt voor u een compleet programma voor, inclusief accommodatie, reizen en ondersteuning ter plaatse.

Analyse van wet- en regelgeving

Aangezien Zwitserland geen lid is van de Europese Unie, is een deel van zijn wetgeving niet gelijklopend met die van de EU-lidstaten. Wanneer een bedrijf uit de EU zijn producten en diensten naar Zwitserland wil exporteren, moet het zich van meet af aan bewust zijn van de mogelijke handelsbelemmeringen. Dit kunnen wettelijke of regelgevende verplichtingen zijn, zoals specifieke productvereisten of importquota. Ze kunnen ook de vorm aannemen van tariefbarrières, zoals invoertarieven. Kennis hiervan helpt bij het formuleren van economische voorspellingen.

Een analyse van het potentieel van uw product of dienst  

Wanneer men in een nieuwe markt wil groeien, is de kennis ervan fundamenteel. De ervaring leert dat er twee soorten benaderingen zijn die worden gevolgd door bedrijven die hun activiteiten willen ontwikkelen: zo zijn er bedrijven die zich ruim van tevoren voorbereiden door hun doelmarkt te bestuderen voordat ze zich daar lanceren. Andere bedrijven achten deze inspanningen onnodig en bewerken de markt rechtstreeks met de hoop op snelle resultaten. Het is duidelijk dat de best voorbereide bedrijven een hogere kwaliteit behalen en betere resultaten op de lange termijn.

De voorbereide bedrijven hebben betere kennis over:

 • marktpotentieel
 • concurrentie
 • regionale bijzonderheden en gevoeligheden in het land
 • de rol van taalverschillen

Prodigo ondersteunt u:

Door een marktstudie voor te bereiden

Er zijn honderdduizenden uitstekende producten en diensten die succesvol zijn op de binnenlandse markt, maar die niet in het buitenland te vinden zijn. Vaak beginnen bedrijven te exporteren zonder een goede kennis van de juiste kanalen en de specifieke behoeften van de doelmarkt. Wanneer men ver weg is van de doelmarkt, is het moeilijker om toegang te krijgen tot lokale informatiebronnen omwille van de fysieke afstand of een gebrek aan talenkennis.

Met Prodigo heeft u een lokale partner in Zwitserland, met vestigingen in zowel de Franse als de Duitstalige regio. Onze nabijheid tot informatiebronnen en lokale contacten zijn niet te onderschatten troeven bij het verzamelen van de nodige gegevens op uw doelmarkt.

Organisatie van een studiereis

 Alvorens commerciële contacten te leggen, is het raadzaam om een studiereis te ondernemen om zo meer voeling met de markt te krijgen. Deze kan de volgende vormen aannemen:

 • beurs- of winkelbezoeken
 • deelname aan conferenties
 • ontmoetingen met vertegenwoordigers van sectorfederaties of onderzoeksinstellingen
 • kennisuitwisseling met potentiële partners die reeds op de markt zijn

Prodigo bereidt voor u een compleet programma voor, inclusief accommodatie, reizen en ondersteuning ter plaatse.

Analyse van wet- en regelgeving

Aangezien Zwitserland geen lid is van de Europese Unie, is een deel van zijn wetgeving niet gelijklopend met die van de EU-lidstaten. Wanneer een bedrijf uit de EU zijn producten en diensten naar Zwitserland wil exporteren, moet het zich van meet af aan bewust zijn van de mogelijke handelsbelemmeringen. Dit kunnen wettelijke of regelgevende verplichtingen zijn, zoals specifieke productvereisten of importquota. Ze kunnen ook de vorm aannemen van tariefbarrières, zoals invoertarieven. Kennis hiervan helpt bij het formuleren van economische voorspellingen.