banner-shape

Detachering van werknemers

Prodigo helpt u bij de detachering van uw werknemers in het kader van een project in Zwitserland.

Zwitserland past begeleidende maatregelen toe inzake het vrij verkeer van personen met de Europese Unie om de interne arbeidsmarkt te beschermen tegen sociale en loondumping.

Vandaar zijn buitenlandse bedrijven die in Zwitserland diensten aanbieden verplicht om te voldoen aan een aantal minimumvereisten op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op het type van activiteit en de plaats waar het werk wordt uitgevoerd. Bovendien moeten gedetacheerde werknemers in bepaalde sectoren, zoals de bouw, de schoonmaak of de hotels, minstens 8 dagen voor de aanvang van hun activiteit in Zwitserland worden aangemeld.

Prodigo zet de nodige stappen in de administratieve procedures die nodig zijn opdat de detachering van uw werknemers volgens de Zwitserse vereisten verloopt:

  • Aankondiging van de werknemers bij de bevoegde dienst;
  • Aanpassing van de lonen aan de in de betrokken sector(en) vereiste minima;
  • Respecteren van de arbeidsvoorwaarden (werk- en rusttijden, feestdagen);
  • Contact met de diensten van het Zwitserse kanton waar het project gerealiseerd wordt, alsook met de toezichtsorganen.

Wil u meer weten over detachering van werknemers in Zwitserland ? Klik hier !